Retribucions Òrgans superiors de l’Ajuntament de Barcelona

24 abril 2008

Òrgans superiors i llocs directius de l’Administració de l’Ajuntament de Barcelona

Ôrgans Superiors Retribució 2008

Alcalde – 125.194 €

Tinent d’alcalde, portaveu del govern, cap de grup municipal,
president de comissió i president consell de districte – entre 81.047 € i 112.399 €

Regidor de govern i portaveu titular grup municipal – 91.716 €

Regidor d’oposició (amb dedicació exclusiva) – 59.719 €

Regidor de ple – 34.333 €

Llocs directius i d’assessorament

Gerent municipal, gerents i assimilats – entre 81.946 € i 168.300 €

Directors, Directors de serveis i assimilats entre – 54.317 € i 92.043 €

Comissionats – entre 47.879 € i 76.298 €

Assessors president consell dte. i Consellers tècnics dte. – entre 39.238 € i 52.314 €

Assessors i suport – entre 20.243 € i 61.200 €

http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/retribucions22008.276.pdf

Anuncios